Shower curtain rail VARA 92-290 white

SKU: 2701605